Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

1908 Deel 2

Zoals zo vaak moest er soms stukjes grond worden opgekocht om de aanpassing te kunnen doen.

Net als nu gaat dat vaak met onderhandelen over de juiste prijs.
Ook als is de grond al van het rijk, dit kan verjaren door dat er al een lange tijd door een omwonende gebruik van wordt gemaakt. Lees verder


Deze foto is veel later genomen
toen was de tramrails al verwijderd.

Uit dossier: NL-UtHUA_A123924_000295 Het Utrechts Archief.