Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

A1-A10, B1-B11

16 rijtuigen - Metallurgigue – in dienst gesteld in 1896.
  8 rijtuigen - Metallurgigue – in dienst gesteld in 1897.


Van de vierentwintig door de TN in dienst gestelde rijtuigen waren er uiteindelijk drie open.
Bekend is dat in 1904 één gesloten rijtuig in een open rijtuig is veranderd.
Wij vermoeden dat de andere twee open rijtuigen al eerder zo waren ontstaan en nemen aan dat oorspronkelijk alle rijtuigen gesloten rijtuigen waren.
Van de nummering is bijna niets bekend. Wat wij ervan weten, wordt bij de bespreeking der rijtuigen uiteengezet.
Het materieel had Vicinaux-stoot- en trekwerk. De kleur van de door de TN in dienst gestelde rijtuigen was donker, ook in de HA- en NZHTM-perioden.
Er waren twee klassen. De eerste klasse werd vermoedelift 1917 afgeschaft.

De TN-rijluigen waren een variant van het type dat bij de ZNSM in gebruik was en met enkele wijzigingen voor de HB werd gebouwd.
Bij het provinciebestuur werden drie tekeningen ingediend.In twee ervan, van rijtuigen met twee kleine afdelingen voor de eerste klasse en met één grote voor de tweede, had men de beoogde veranderingen aangegeven.
De derde tekening, waarin de veranderingen waren verwerkt, toonde rijtuigen met twee afdelingen, de ene eerste en de andere tweede klasse,
maar voorzover bekend heeft de TN de rijtuigen met tussenschot geheel voor de eerste klasse bestemd en gebruikte zij rijtuigen zonder tussenschot voor de tweede.
Overigens werd bij de balkons nog enigszins van 1 deze tekening afgeweken.


PersonenWagon-Gesloten

Hoeveel rijtuigen er voor iedere klasse kwamen, weten wij niet. Bekend is slechts, uit de statistiek, dat de TN eind 1896 zestien rijtuigen bezat en eind 1897 vierentwintig.
Volgens de plaatsaantallenlijst van het Toezicht over 1917/18 boden zij 20 zit- en 16 staanplaatsen.
Zij bezaten een vacuummrem, een op één balkon te bedienen schroefrem, petroleumverlichting en warmwaterstoven.
(Vroeger meenden wij dat de rijtuigen alleen aan de oostzijde toegankelijk waren, maar dit is een fabel gebleken.) In 1904 meldde de MET, die het bedrijf toen beheerde, aan het Toezicht dat zij een gesloten rijtuig in open rijtuig had veranderd door de zijwanden weg te breken en er dwarsbanken in te plaatsen.
Vermoedelijk had men dit met twee rijtuigen al gedaan, voordat het Toezicht zich in 1902 met deze zaken bezig ging houden, want uiteindelijk bestonden er drie open rijtuigen.
(Zij zullen dus niet, zoals wij vroeger dachten, in 1896/97 zo zijn gebouwd.)


PersonenWagon-Open

Er waren 24 zit-en 16 staanplaatsen in. Voor welke klasse zij dienden, weten wij niet.
Bij de gesloten rijtuigen zijn, vermoedelijk in de NZHTM-periode, in de kopschotten aan weerskanten van de deuren ramen gemaakt.

Hoe de TN de rijtuigen nummerde, staat niet vast. Op een foto van een tram op de brug over het Noordzeekanaal omstreeks 1905 staan de gesloten rijtuigen tweede klasse Cl en naar het lijkt C2.
Dit kunnen nog TN-nummers zijn geweest. In de HA periode zijn de nummers vermoedelijk niet veranderd, maar wel na de overgang aan de NZHTM.
In 1916/17 heetten de open rijtuigen namelijk Cl - 3. Twee van die open rijtuigen werden in 1916 in goederenwagen veranderd en één in 1917,
d.w.z. Cl - 2 gingen met dezelfde nummers voor melkbussenvervoer dienen en van het onderstel van C3 werd een open goederenwagen gemaakt met het nummer F3.
Bekend is ook dat de gesloten rijtuigen in 1918 van A 1 - 10 (eerste klasse) B51 - 60 en B 1 - 11 (tweede klasse) in B51 - 60 en B61 - 71 werden vernummerd.
(De B had toen de betekenis „aanhangrijtuig"; de klas-senindeling was vermoedelijk in 1917 afgeschaft.)
B52 - 55, B57 en B60 - 71 werden in 1924 afgevoerd. Hiervan is B55 in 1934 nog gefotografeerd als schuur in Beverwijk.
B51, B56, B58 en B59 werden aan de TM verkocht en kregen daar de nummers 43, 42, 40 en 41. Deze zullen in 1934 zijn afgevoerd.