Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

B72, B73-B74

        B72 - Herbrandt – in dienst gesteld in 1921.
B73-B74 - Herbrandt – in dienst gesteld in 1921.


In 1921 werden de in 1903 in dienst gestelde rijtuigen 21 -23 van de MET door de NZHTM naar Haarlem - Alkmaar overgebracht.
Zij hebben er met de nummers B72 - 74, met Vicinaux-stoot- en trek¬werk uitgerust en op 1000mm spoor afgestemd, waarschijnlijk alleen tussen Haarlem en Velsen gereden.
B72 bezat drie ventilatiekappen, B73 - 74 niet. Verder waren de drie rijtuigen eender. Zij boden 30 zit-plaatsen (vroeger 12 eerste en 18 tweede klasse) en 10 staan-plaatsen,
hadden een op één draaistel werkende vacuümrem, een schroefrem op beide draaistellen (ieder afzonderlijk te bedienen op het nabije balkon), gasverlichting en stoom-verwarming,
maar bij hun verblijf op Haarlem - Alkmaar werd de stoomverwarming waarschijnlijk niet gebruikt. De zijramen konden worden uitgenomen.Bij de opheffing van de lijn gingen B72 - 74 naar de TM, die ze in 1925, weer op 1067mm-spoor, met de nummers 30 - 32 in gebruik nam.
30 en 32 bezaten geen ventilatiekappen. Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat 1372, ex 21, 31 was geworden, want de TM kan de kappen hebben verwijderd. Een foto van 31 kennen wij niet. De drie rijtuigen zullen in 1934 zijn afgevoerd.

Lees verder