Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

F1-F2

2 wagens - Metallurgigue – in dienst gesteld in 1896 / 1897.


Open wagens, verm. oorspr. met neerslaande schotten, draagvermogen 6 ton; verm. hefboomrem
Twee open wagens werden in 1918 van F1 - 2 in C153 - 154 vernummerd.
Hun oorspronkelijke nummers zijn niet bekend. In 1924 werden zij naar Amsterdam - Zandvoort overgebracht.
Er zijn van deze wagens alleen afbeeldingen van latere datum te vinden.
Wij vermoeden dat zij bij indienststelling lage neerslaande schotten hadden, maar in 1924 met vaste schotten en een neerslaande deur zijn uitgerust, zoals in de tekening.
Hoe het kopschot eruit zag weten wij niet.
In 1924 werden in ieder geval de buffers verwijderd en bekerkoppelingen aangebracht.
C154 werd in 1926 in C151 vernummerd en later, voor 1941, in een platte wagen veranderd. Ook C153 werd, voor 1943, een platte wagen.
Deze had toen een hefboomrem.

C151 en C153 werden in 1957 afgevoerd, maar beide hebben in 1958 nog dienst gedaan hij de afbraak van Amsterdam - Zandvoort.