Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

H151

1 wagen – Van der Zypen & Charlier – in dienst gesteld in 1918.


Open wagen met neerslaande zij- en losse kopschotten, draagvermogen 5 ton; verm. zonder rem.


Er is geen afbeelding van bekend.


H151 was oorspronkelijk open wagen 116 van de HSM, in 1884 in dienst gesteld en in 1909 aan de NZHTM overgegaan.
In 1911 was hij in P5 vernummerd en in 1918 in C112.
Nog in 1918 werd hij voor meter- in plaats van normaalspoor geschikt gemaakt en met het nummer H151 als ongevallenwagen op Haarlem - Alkmaar geplaatst.
Hoe hij er toen uitzag weten wij niet. In 1924 werd hij weer overgebracht naar en aangepast aan de normaalspoorlijnen.
Hij kreeg toen het nummer H104 en zou al in 1925 zijn afgevoerd.