Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

TNIII-TNVI

De B-Locomotieven met buienliggende cilinders

Dit type locomotief kwam geheel overeen met de normale Belgische drieassige machine.
Het enige verschil was dat de totale lengte en de radstand kleiner waren. Het type is hier te lande door zeven locomotieven vertegenwoordigd geweest, doch de SNCV heeft nooit zulke locomotieven gehad.
De machines hadden wat hun gang betreft vrijwel dezelfde slechte eigenschappen als de Belgische C-locomotieven.


TN III—IV, Haine, fabr.nr. 517-518, gebouwd in 1895, in dienst gesteld in 1896.
TN V—VI, Haine, fabr.nr. 526-527, gebouwd en in dienst gesteld in 1896.


Deze machines deden op de gehele lijn van Haarlem naar Alkmaar dienst.
Door hun geringer gewicht mochten ze in tegenstelling met de drieassers I en II (zie TNI-TNII) van het begin af het Noordzeekanaal wèl passeren. Bij de TN werd van de twee standplaatsen voor de machinist alleen die aan de achterzijde gebruikt.
Later zijn de bedieningshandels aan de voorzijde van de locomotief verwijderd. De locomotieven reden dus steeds met de schoorsteen achter en het was noodzakelijk ze aan het eindpunt te draaien.
Hiervoor bevond zich te Alkmaar en te Velsen een draaischijf en te Haarlem aan het Kennemerplein een keerdriehoek.
Later, toen de lijn in Haarlem tot het Soendaplein was ingekort, lag daar ook een draaischijf. Omstreeks 1917 werd de uitbouw met schuiframen in de voorwand verwijderd en vervangen door drie grote ruiten.
Aan de achterzijde, waarmede men dus in de dienst altijd voor reed, werd de uitbouw niet verwijderd. In 1902 in handen van de HSM en werd het in 1909 overgenomen door de NZHTM.
Bij de HSM behielden de locomotieven hun nummers en bij de NZHTM aanvankelijk ook, met dien verstande dat door de HSM of de NZHTM de Romeinse cijfers door Arabische werden vervangen.
Wel zouden ze bij de NZHTM de nummers 13-16 hebben gekregen, doch deze vernummering is niet doorgegaan. In 1918 kregen ze de nummers A53—A56. In 1924 werden ze voor sloop verkocht aan de metaalhandel Esbois te Utrecht.