Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

1896 Deel 2

Op 20 September 1895 is er al een vergunning aan gevraagd voor het 2e deel van de lijn.
Namelijk Beverwijk - Alkmaar.
De vergunning hiervoor is verstrekt op 15 September 1896.
De lijn zal beginnen op de Kruisweg in Beverwijk en eindigen op de Nieuwlandersingel in Alkmaar.

De lijn zal volgens de zelfde voorschriften worden gelegd als die van Haarlem - Beverwijk.

Net als nu had men de mogelijkheid om hier tegen in beroep te gaan zoals deze publicatie ons laat zien.


Uit stukken vanuit het archief blijkt ook dat men dat deed. Dit blijkt uit een brief die naar het provinciebestuur werd gestuurd met diverse bezwaren hoe en waar de trambaan kwam te liggen.

Er was namelijk nog al wat discussie of het spoor in de oostelijke- of westelijke berm moest liggen dit in verband met veiligheid. Wat men eigenlijk bedoelde dat ze niet zaten te wachten dat de tram door de dorpsstraat van Castricum zou gaan. 

De tram liep vanuit Beverwijk naar Noorddorp, Castricum, Limmen, Heiloo en Alkmaar.
Lees verder