Copyrights

De website van Haarlem-Alkmaar bevat allerlei kaartmateriaal en foto's van personen etc, uit Haarlem - Alkmaar en omgeving.

Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze website, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende artikel of foto kenbaar te maken aan: 
info@haarlem-alkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De houder van deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

1906

Zoals wel vaker gebeurde werd de brug op 18 januari aangevaren. Deze keer was het echt raak de brug was zo erg beschadigd dat het repareren zeer hoog kosten zou meebrengen. 
De ponten werden direct in gebruik genomen. De tram moest nu direct met de pont worden overgezet, want de brug was alleen nog toegankelijk voor voetgangers.

Op 26 februari werd de brug buiten gebruik gesteld en gesloopt.

Tot de opheffing in 1924 is de tram door de pont overgezet. In de wintermaanden met ijsgang in het kanaal onstonden er vertragingen daar de pont dan met moeite kon afmeren.Op de plaats waar de brug lag werden er een nieuwe aanlegplaatsen gemaakt voor de tweede pont "Velsen". Op 27 juli werd de pont in gebruik genomen.

Lees verder 1907-1913